Payroll biedt mogelijkheden voor werknemer en werkgever.

De recente wijzigingen in de inlenersbeloning houden in dat in principe werknemers die u inhuurt via bijvoorbeeld een uitzendbureau of payroll, vanaf de eerste werkdag recht hebben op dezelfde beloning als werknemers die in dienst zijn bij u.

Ook wijzigt de periode waarin u tijdelijke contracten mag aanbieden aan uw werknemers. Voorheen mocht u maximaal 3 tijdelijke contracten aanbieden, met een looptijd van in totaal 3 jaar maximaal. Dit wordt verkort, per 1 juli 2015 is het maximaal 2 jaar. Daarna moet u uw werknemers een contract voor onbepaalde tijd aanbieden.

Voor veel bedrijven is dit lastig. Ook voor werknemers zorgt het voor onrust. Gelukkig biedt payroll of uitzendkrachten een mogelijkheid om 3,5 jaar langer gebruik te maken van tijdelijke contracten. Zo kunt u uw personeel flexibel inzetten en is uw werknemer langere tijd zeker van de baan bij uw bedrijf.

Mocht u vragen hebben over de veranderingen voor u? Neem dan contact met ons op. Wij adviseren u graag.

Omdat werknemers die als uitzendkracht of onder payroll werken, binnen de cao van uitzendkrachten vallen, biedt dat u de mogelijkheid langer flexibel van hun inzet gebruik te maken voordat u moet besluiten of u ze een vast contract aanbiedt. Dit geeft in veel branches ook de werknemers rust. Aangezien veel werkgevers helaas geen andere uitweg zien dan ontslag, als er geen mogelijkheid is van een volgend tijdelijk contract.

Hoe werkt de verlengde mogelijkheid die payroll of uitzendkrachten bieden precies? Het is niet heel eenvoudig om dat snel uit te leggen. Toch doen wij hier een poging. Mocht u meer informatie willen, dan staan wij voor u klaar om vragen te beantwoorden en u advies te geven. Aarzel daarom niet om contact met ons op te nemen.

Eerste fase volgens de uitzend cao

In de eerste fase heeft de werknemer nog geen 78 weken gewerkt. Hierbij tellen alleen de weken waarin gewerkt is. Wanneer er niet wordt gewerkt, wordt er ook geen loon uitbetaald. Daarnaast is het uitzendbeding meestal van kracht.

Tweede fase

In de tweede fase (Fase B) heeft de werknemer fase A doorlopen. In deze fase kan de werknemer maximaal 6 tijdelijke contracten krijgen en deze fase kan maximaal 4 jaar duren. Alle contracten die de werknemer in deze fase krijgt, zijn voor bepaalde tijd. Net zoals de contracten die de werknemer zou krijgen wanneer deze bij u in dienst zou zijn.

Derde fase

Als er 4 jaar is gewerkt in fase B, of wanneer er 6 tijdelijke contracten zijn geweest, valt de werknemer in fase C . In deze fase heeft de werknemer recht op een vast contract. Net zoals een werknemer die bij u in dienst is. Maar in deze constructie is dat wel 3,5 jaar later dan dat u wettelijk verplicht zou zijn wanneer de werknemer rechtstreeks bij u in dienst is.


Uitzendbureau BrabantPayroll Brabant